Mark Child

Mark Child

Research Manager, Software, Central & Eastern Europe

Mark Child nastoupil do IDC v únoru 2004 jako editor. Během roku se seznámil s výstupy všech oddělení a v březnu 2005 přešel do výzkumného týmu pro trhy softwaru jako analytik. Nyní pracuje na studiích softwarového trhu, poradenských projektech a čtvrtletních souhrnech dat. Před příchodem do společnosti IDC pracoval v on-line divizi Prague Business Journal či jako editor a vědecký pracovník ve společnosti pro výzkum trhu NFO AISA (nyní součást skupiny TNS), což zahrnovalo i stáž u partnerské společnosti NFO Infratest v Londýně. Mark Child má bakalářský titul z biologie a geografie z Univerzity v Brightonu.

Back Home