IDC Business Intelligence Roadshow 2008 | Events | IDC CEMA

W kolejnej edycji corocznej konferencji IDC Business Intelligence Roadshow udział wezmą między innymi:

  Larry P. English, 
  Guru jakości informacji
   

  Jeden z największych na świecie specjalistów ds. ulepszania jakości informacji. Jego metodologia — TIQM (Total Information Quality Management) jest stosowana w wielu firmach na świecie. Jego bestsellerowa książka Ulepszanie hurtowni danych i jakości informacji biznesowej nazywana jest „biblią jakości informacji”.

  Thomas Vavra,
  Research Director, Software, IDC CEMA

  Autor analiz dotyczących rynków usług IT i oprogramowania, dla krajów w regionie CEMA. Jest jednym z głównych expertów śledzącym od lat ewolucję rynku BI w tym regionie. Uczestniczył w projektach doradczych dotyczących technologii BI. Jego wypowiedzi są cytowane na łamach prasy  gospodarczej oraz prezentowane w telewizji.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego branży, analiza danych biznesowych (BI — business intelligence) odgrywa coraz istotniejszą rolę w działalności przedsiębiorstw. Skuteczne wdrożenie systemu BI zwiększa efektywność i konkurencyjność, a BI staje się fundamentem bardziej złożonych systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, wykonujących na bieżąco aktualne analizy wykonania planów. Dzięki pojawieniu się rozwiązań do analizy danych "na żądanie", korzyści z BI stają się obecnie dostępne dla jeszcze szerszego kręgu klientów.

Coroczna konferencja IDC Business Intelligence Roadshow zyskała już renomę jako forum wymiany idei i doświadczeń przez niezależnych ekspertów, liderów branży, kierowników działów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe. W tym roku konferencja będzie poświęcona najnowszym tendencjom w dziedzinie BI, takim jak BI "na żądanie", "powszechny" BI, przetwarzanie danych niestrukturalnych oraz analiza tekstów.

W dniu poprzedzającym główną imprezę odbędą się trwające pół dnia warsztaty przeznaczone dla kadry zarządczej, których celem będzie poszerzenie perspektywy biznesowej i technologicznej o dyskusję na temat zwrotu z inwestycji oraz możliwych korzyści biznesowych z implementacji systemu BI.

Sesja I — Stymulowanie wydajności dzięki decyzjom opartym na faktach oraz analizie danych biznesowych

 • Wprowadzająca prezentacja IDC - Odnajdź swoją drogę w ciągle zmieniającym się świecie Business Intelligence
  Thomas Vavra, Research Director for Software, IDC
 • Prezentacja Gościa Specjalnego - Analiza danych biznesowych bez wysokiej jakości informacji? NIE!!!
  Larry P. English, President and Principal, Information Impact International, Inc.
 • Prostota to kolejny krok w analizie biznesowej
  Rogier Verheij, Vice President Sales, QlikTech Benelux, Eastern Europe, Israel, and Turkey
 • Platforma dla Business Intelligence dostępnego na każdym biurku
  Marin Bezic, Application Platform Marketing Manager, Microsoft CEE
 • Prezentacje Partnerów:
  - Cele biznesowe, mądrzejsze decyzje oraz korzyści z inwestycji w BI
  - Zrozumienie znaczenia BI Governance (zintegrowany nadzór/ład w obszarze BI)
  - Performance Management 2.0: nowe spojrzenie na wydajność przedsiębiorstwa
  - Korzyści z BI "na żądanie"

Sesja II — Przekształcanie danych w informację: Jak inteligentne jest Twoje przedsiębiorstwo?

 • Studium Przypadku - Wdrozenie BI w dużej organizacji: szczeście w nieszcześciu dla Business Unit'u
  Mariusz Gaca, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Rynku Biznesowego
 • Droga do zarządzania idealnego
  Juerg Fuchslueger, BI Business Development Manager, Oracle EE&CIS
 • Studium Przypadku – TVN S.A.
  Rafał Wyszomierski, Dyrektor Działu Księgowości i Raportowania, TVN S.A.
  Tomasz Kwiatkowski, Solution Sales Professional, Microsoft
 • Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
  - BI w środowisku danych uporządkowanych i nieuporządkowanych
  - Fundamentalne zasady jakości danych
  - Znaczenie zarządzania danymi kluczowymi
  - Rozwiązania Enterprise Search: aspekty techniczne, zastosowanie i trendy
  - Maksymalne wykorzystanie synergii portali i platform BI
  - Analityka i inteligentne aplikacje

Sesja III - Nawigacja w środowisku zmiennych danych

 • Studium Przypadku - Monitorowanie jakości danych w rozproszonym środowisku Raiffeisen Bank Polska
  Janusz Jasik, Analityk ds. Zarządzania Jakością Danych, Raiffeisen Bank
  Mariusz Muszyński, Prezes Zarządu, BI Insight S.A.
 • Studium Przypadku – Korzyści z wdrożenia rozwiązania QlikView w Icopal SA
  Marek Kwiecień, IT Manager, Icopal SA
  Marek Grzebyk, BI Department Director, Hogart
 • Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
  - przechowywanie i zarządzanie danymi, hurtownie danych
  - Konsole i tablice wyników: wydajność podglądana z każdej strony
  - Systemy BI i hurtownie danych działające w czasie rzeczywistym
  - Gdzie procesy wpływają na wydajność

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli następujących specjalności:

 • CEO, CFO, CIO, COO
 • dyrektorzy i menadżerowie ds. informatycznych
 • dyrektorzy i menadżerowie ds. finasowych, operacyjnych i biznesowych - marketingu, sprzedaży, customer care/systemów opieki nad klientem, itp
 • Business Intelligence Managers, menadżerowie ds. analiz danych
 • Business Development Managers / menadżerowie ds. rozwoju działalności
 • menadżerowie ds. hurtowni danych
 • architekci aplikacji
 • menadżerowie/kierownicy projektów
 • oddelegowani specjaliści/eksperci

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli firm i organizacji korzystających z rozwiązań tele-informatycznych, w tym przede wszystkim dla kadry kierowniczej - zarządzającej i korzystającej z hurtowni i systemów analiz danych. IDC informuje, że ilość miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 100 osób spełniających kryteria określone powyżej, które zarejestrują się jako pierwsze, może skorzystać z tej oferty.

Udział w konferencji jest odpłatny dla pozostałych osób, w tym dla przedstawicieli dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych „okołoinformatycznych”. Standardowa opłata netto za osobę wynosi 250 euro.